به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: تپوگرافی خاص جم و ارتفاع از سطح دریا در اکثر سال‌های بارشی سبب وقوع بارش‌های شدید و هجوم روان‌آب‌ها به دشت جم می‌شود.

اهمیت کنترل و هدایت راون‌آب‌ها که در بعضی از مواقع با طغیان رودخانه همراه است، با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت هر روز پراهمیت‌تر می‌شود.

شهرداری و شورای اسلامی شهر جم با نگاه به ایمن‌سازی و حفاظت از شهر، استحکام بخشی و زیبا‌سازی؛ با انجام مناقصه و مشخص شدن پیمانکار، ادامه اجرای احداث دیوار حفاظتی‌ مسیل‌های درون شهری را در دستور کار خود قرار داده است.
هم‌اکنون عملیات اجرایی ادامه احداث دیوار حفاظتی در محله‌های فرودگاه‌ و مالچه آغاز و با پیشرفت خوبی همراه است، با اتمام عملیات احداث در این دو بخش، ضمن کمک به ایمن‌سازی و حفاظت شهر از خطر سیلاب، به زیباسازی سیما و منظر شهر نیز کمک شایانی می‌شود.