🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم‌، عملیات تسطیح و زیر سازی کوچه‌های خاکی محله خواجه احمدی جم، در حال انجام است‌، تا بزودی شاهد اجرای آسفالت‌، در این کوچه‌ها باشیم.

🔹دکتر حسین زاده شهردار جم در این زمینه افزود: تسهیل در عبور و مرور مردم یکی از دغدغه های اساسی شهرداری می‌باشد‌، مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر جم تلاش دارد‌، در سال جاری کوچه و معابری که نیاز به تسطیح‌، زیر سازی و آسفالت داشته باشد‌، را در اولویت کاری خود قرار دهد.