پروژه احداث موزه تاریخ، فرهنگ و هنر جم در مسیر پیشرفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: عملیات بتن ریزی سقف موزه تاریخ، فرهنگ و هنر جم از صبح امروز آغاز شده است.

احداث ساختمان موزه جم به منظور حفظ، نگه داری و ثبت آثار ارزشمند گذشتگان ‌با نگاه مثبت شهرداری و‌شورای اسلامی شهر جم به مقوله فرهنگ، هنر و تاریخ از چند ماه گذشته در کنار حمام تاریخی محمد علی خان پریشان آغاز و با پیشرفت خوبی در جریان است.

در همین راستا با آماده سازی، عملیات بتن‌ریزی سقف موزه از صبح امروز آغاز و با روند خوب پیشرفت پروژه،  انتظار می‌رود همزمان با روز جم این موزه افتتاح و مهمان آثار ارزشمند گذشتگان و تاریخ و فرهنگ و هنر جم باشد.