🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر جم‌، سید خلیل حسین زاده شهردار جم از آغاز عملیات بازگشایی خیابان ۱۲ متری انتهای بلوار بسیج‌، محله مالچه شهر جم خبر داد.

🔹حسین زاده شهردار جم گفت: توسعه متوازن و جامع شهر از اولویت های مهم و اصلی شهرداری می‌باشد.

🔹حسین زاده افزود: بازگشایی معابر و خیابان‌ها یکی از اقدامات مهم و تاثیر گذار در رونق و آبادسازی محله‌ها‌، تسهیل در تردد و کاهش بارترافیکی شهر می‌باشد.

🔹حسین زاده تصریح کرد: با همکاری و توافق با مالکان همجوار خیابان جدید ۱۲ متری در محله مالچه‌، از صبح امروز عملیات بازگشایی آن آغاز گردید‌، تا به زودی ضمن ایجاد یک خیابان جدید‌، شاهد تحول و دسترسی بهتر و آسان تر شهروندان در این بخش از شهر باشیم.