به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم؛ صبح امروز عملیات ساخت و نصب پل آهنی بر روی جوی‌های بلوار چمران در محله ولیعصر جم‌، توسط واحد فنی شهری جم آغاز گردید.

حفاظ دار نمودن جوی‌‌های کم ارتفاع در سطح خیابان ‌و بلوار‌‌ها علاوه بر تسهیل در تردد شهروندان‌، بر زیبا سازی فضای شهر‌ی و مناسب سازی پیاده رو‌ها و حاشیه بلوار‌ها‌‌ و هدایت آب‌ها و عدم‌ریختن زباله‌ها و نخاله‌ها در سطح شهر تاثیر بسزایی دارد.