آگهي فراخوان مناقصه عمومي احداث ديوار حفاظتي مسيل هاي درون شهري (٨٠هكتاري)

به گزارش روابط عمومي شهرداري جم اگهي فراخوان مناقصه عمومي نوبت اول فراخوان مناقصه عمومي احداث ديوارهاي حفاظتي مسيل هاي درون شهري (٨٠ هكتاري ) منتشر شد.

متقاضيان مي تواند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اگاهي از شرايط عمومي پيمان به كانال روابط عمومي شهرداري يا به ادرس www.jamcity.irمراجعه فرمايند.

لازم به ذكر است زمان بازگشايي اسنادمناقصه دوشنبه اول مهرماه مي باشد.