در طول دو سال گذشته، شهرداری و شورای دوره ششم شهر جم با احداث دیوارهای حفاظتی بر روی مسیل‌های درون شهری، به عنوان یک سازه حفاظتی موثر، توانسته است عملکرد بی‌نظیری در حفظ امنیت و توسعه پایدار شهر داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و‌ شورای اسلامی شهر جم: احداث دیوارهای حفاظتی بر روی مسیل‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا در کنترل جریان آب، کاهش خطرات ناشی از سیلاب و رانش زمین، حفظ ترافیک در شهر و جلوگیری از تخریب و خسارت به ساختمان‌ها و تأسیسات شهری نقش بسزایی ایفا می‌کند.

شهرداری و شورای دوره ششم شهر جم، با آگاهی از این اهمیت، در طول دو سال گذشته به احداث دیوارهای حفاظتی در مسیل‌های گوناگون در سراسر شهر جم پرداخته است. *محله‌های فرودگاه و اسلام آباد* به دلیل قرارگیری بر روی سه آبراه بزرگ بیدخوار، پلنگی و چاهه، بیشترین حجم توسعه دیوار حفاظتی را به خود اختصاص دادند. همچنین، در *محله‌های مالچه و قلعه کهنه و خواجه احمدی* نیز دیوارهای حفاظتی احداث شده است.

مجموعاً، در طول دو سال اجرای این پروژه‌ها، حدود ۱۸۰۰ متر طول دیوار حفاظتی در شهر جم احداث شده و اعتباری در حدود ۱۴ میلیارد تومان برای این اقدامات اختصاص یافته است.

این حجم اجرا و اعتبار نشانگر عملکرد بی‌نظیر شهرداری و شورای دوره ششم در احداث دیوارهای حفاظتی است. با پیگیری‌ها و نظر مساعد شهرداری و شورا در دو سال آینده، دیوار حفاظتی در بخش بزرگی دیگر از مسیل‌های واقع در شهر جم احداث خواهد شد.که می‌تواند رکورد و آمار بی‌نظیری در این زمینه را برای شهر جم به یادگار بگذارد.

احداث دیوارهای حفاظتی در شهر جم نشان از تعهد شهرداری و شورای دوره ششم به ارتقای امنیت و توسعه پایدار شهر است. این پروژه‌ها نه تنها به حفاظت از شهروندان در مقابل خطرسیلاب و رانش زمین کمک می‌کنند، بلکه به حفظ ترافیک در شهر و جلوگیری از تخریب و خسارت به ساختمان‌ها و تأسیسات شهری نیز کمک می‌کنند.