🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: توسعه و گسترش روزافزون شهر جم‌، افزایش ساخت و ساز و جمعیت، موجب ایجاد خیابان‌ و معابر جدید و افزایش حجم تردد و ترافیک شهری شده است.

🔹شهرداری و شورای اسلامی شهر جم با آگاهی از وضعیت ترافیکی شهر، یکی از اهداف اصلی خود را ایجاد خیابان‌ و معابر جدید تعیین کرده است تا همزمان با گسترش شهر، زمینه دسترسی مردم به مسیر‌های تردد جدید و استاندارد را فراهم نماید.

🔹از این رو از صبح امروز عملیات آسفالت خیابان ارغوان و کوچه‌های منتهی به آن در حال انجام می باشد.

🔹این خیابان واقع در محله ولایت و منتهی به پارک جام جم ضمن ایجاد سهولت در تردد شهروندان، بخشی از ترافیک خیابان‌ مرکزی شهر را جذب کرده و باعث کاهش بار ترافیکی شهر خواهد شد.

🔹گفتنی است با عنایت به انجام مناقصه و مشخص شدن پیمانکار، در روزها و ماه‌های آینده با تکمیل عملیات زیرسازی خیابان‌ و کوچه‌های محلات مختلف شهر، آسفالت‌گذاری انجام خواهد شد.