اسدالله نيك خواه عضو شوراي اسلامي شهرجم:

فضاي شهرستان را فضاي اتحاد و همدلي كنيم/شوراي اسلامي شهر در كنار هواداران هست

به گزارش روابط عمومي شهرداري جم ، اسدالله نيك خواه عضو شوراي اسلامي شهر جم در نشست هم انديشي رفع مشكلات تيم پارس جنوبي جم گفت:تيم پارس جنوبي جم به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي مسئولين و شوراها مي باشد و با جديت در دستور كار قرار دارد تا موانع و مشكلات مرتفع شود.

عضو شوراي اسلامي شهر جم با اشاره به اينكه تيم پارس جنوبي جم به عنوان يك ظرفيت براي شهرستان جم مي باشد افزود: با توجه به اينكه شهرستان جم سالهاست ميزبان صنعت نفت و گاز مي باشد ولي نتوانست شهرستان جم را به خوبي معرفي نمايد ولي امروز شاهد ان هستيم تيم پارس جنوبي به خوبي اين مهم را انجام داده است.

عضو شوراي شهرستان جم افزود : لازم ميدانم از همه ي عزيزاني كه براي برگزاري مطلوب بازي اخر ليگ برتر و برگزاري جشن قهرماني در شهر جم زحمت كشيدن تشكر نمايم چرا كه با تمامي كمبود ها ولي در سايه اتحاد و همدلي به بهترين شكل ممكن اين بازي در شهر جم برگزار و مورد تحسين همگان قرار گرفت و اين خود گواه اين مي باشد كه در شهرستان هاي كوچك هم مي توان ميزبان جشن قهرماني ليگ برتر باشيم.

نيك خواه با اشاره به فضاي شهرستان گفت : بنده اعتقاد دارم بسياري از مشكلات را مي شود در سايه اتحاد و همدلي مرتفع ساخت  و با گفتگو در فضايي ارام و صميمي مي شود نتايج خوبي را گرفت.

وي اضافه كرد قطعا كسي از گفتگو زيان نخواهد ديد و به جاي تهديد از فضاي دوستانه و صميمي براي احقاق حقمان استفاده خواهيم كرد.