طی حکمی از سوی عبدالحسین اکسیر رئیس شورای شهر جم، یزدان شهید زاده به عنوان مسئول دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری جم؛ در حکم عبدالحسین اکسیر آمده است:

نظر به حسن شهرت، دانش و تجارب ارزشمند حضرتعالی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به عنوان مسئول دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم منصوب می شوید تا با بهره گیری از تمام پتانسیل های فکری و نظرات نخبگان و فرهیختگان در جهت معرفی و شناخت بیشتر پیشینه و فرهنگ و آداب شهرستان تلاش نمایید.

اکسیر همچنین از زحمات سه ساله علی دانشمند مسئول سابق دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم بابت برگزاری باشکوه برنامه های نکوداشت روز جم تقدیر کرد.