به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم، فرماندار، شهردار، مدیر آموزش پرورش و روسای شوراهای شهر و شهرستان به اتفاق، از برخی مدارس که مهمانان نوروزی حضور داشتند بازديد کردند.

در این بازديدها که با تقدیم شاخه گل به مهمانان نوروزی همراه بود، مسئولین شهرستان‌ ضمن خیر مقدم و تبریک سال نو در جریان فعالیت ستاد اسکان مدیریت آموزش و پرورش‌ شهرستان و کم و کیف ارائه خدمات قرار گرفتند.

مهمانان نوروزی حاضر در مدارس ضمن طرح برخی پیشنهادات، از وضعیت مطلوب مدارس طرح اسکان و نیز اقدامات انجام شده در سطح شهر به منظور استقبال از مهمانان نوروزی ابراز رضایت کردند.