🔹صبح امروز دکتر حسین زاده شهردار جم‌، با حضور در کتابخانه عمومی آیت الله محسنی‌، ضمن بازدید‌، با مدیریت این کتابخانه گفتگو کرد.

🔹حسین زاده در این بازدید از زحمات خانم شادکام مدیر کتابخانه و همکاران ایشان تقدیر و تشکر نمود.

🔹دکتر حسین زاده با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جامعه‌، بر گسترش این فرهنگ در میان اقشار مختلف مردم تاکید کرد.

🔹شهردار جم بیان داشت: با توجه به افزایش جمعیت و تمایل جامعه به کتابخوانی‌ و کمبود فضا‌، کتابخانه عمومی جم نیاز به توسعه و تکمیل‌، در شان و جایگاه شهرستان فرهنگی جم دارد.

🔹حسین زاده ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر جم‌ در کنار سایر مجموعه‌ها‌، پیگیر گسترش و توسعه کتابخانه عمومی جم خواهد بود.