🔰 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: فرماندار، شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر جم و مدیر آموزش و پرورش شهرستان از برخی مدارس که پذیرای مهمانان نوروزی بودند، بازدید کردند.

🔹 در این بازدید‌ها که با تقدیم شاخه گل به مهمانان نوروزی همراه بود، مسئولین شهرستان ضمن خیرمقدم و تبریک سال نو در جریان فعالیت ستاد اسکان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان و کم و کیف ارائه خدمات قرار گرفتند.

▪️ مهمانان نوروزی حاضر در مدارس ضمن طرح برخی پیشنهادات، از وضعیت مطلوب مدارس طرح اسکان و نیز اقدامات انجام شده در سطح شهر به منظور استقبال از مهمانان نوروزی ابراز رضایت کردند.