به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: تعریض، بازگشایی، بهسازی و ساماندهی مشکلات ترافیکی با هدف جلوگیری از بروز حوادث و سهولت در عبور و مرور شهروندان از ابتدای شروع فعالیت شورا و شهرداری دوره ششم در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.

در سال گذشته شورا و شهرداری جم با شناسایی گره‌های کور ترافیکی؛ با همکاری و مشارکت شهروندان اقدام به بازگشایی، تعریض و بهسازی و ساماندهی طرح های متعدد ترافیکی در محلات مختلف شهر کرده است.

در همین راستا شورا و شهرداری جم با هدف تسهیل در عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی پس از توافق با مالکین و تملک، اقدام به تعریض و بازگشایی یک باب واحد مسکونی واقع در کوچه ۴ خیابان توحید کرده است تا بعد از اصلاح این معبر، تردد و عبور و مرور در این بخش از شهر تسهیل گردد.