شهروندان گرامی؛

جهت ارتباط مستقیم با واحدهای مختلف شهرداری جم می توانید با شماره تلفن 07737629167 تماس حاصل نمایید.