توضيح روابط عمومي شهرداري جم در مورد استخدام نيروهاي جديد اتش نشاني:

ملاك عمل، قانون هست/هیچ نیرویی اخراج نمی شود

طی روزهای گذشته خبر جذب 6 نیروی جدید برای آتش نشانی شهرداری جم واکنش هایی را در فضای مجازی در نقد استخدام نیروی غیربومی به همراه داشت که تاکید می شود استخدام نيروهاي آتش نشاني شهرداری جم بر اساس نیاز تخصصی واحد آتش نشانی و بر اساس ضوابط قانونی استخدام بوده و هيچ نيرويي اخراج نمي شود.

در این راستا روند استخدام نیروهای جدید آتش نشانی به شرح زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می شود:

به استناد سهميه استخدامي شماره ٧١١٣٠٤ مورخ ٩٧/١٢/١٩ سازمان امور استخدامي كشور و مجوز شماره ٢٢٥٧ مورخ ٩٨/١/٢٥ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، به منظور تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز مشاغل اتش نشاني شهرداري ها و دهياري هاي سراسر كشور، با اعلام فراخوان عمومی و برگزاری آزمون های استخدام كتبي و عملی براي انتخاب افراد واجد شرايط بر اساس قانون برگزار شد.

بر همين اساس و طبق نیاز چارت نیروی انسانی آتش نشاني شهرداري جم، ٦ سهميه شامل 4 نیروی آتش نشان و ٢ راننده پايه يك در نظر گرفته شد كه پس از شرکت داوطلبان ثبت نام کننده و قبولي در ازمون و طي مراحل قانوني، جذب شده اند.

با توجه به شغل حساس آتش نشاني و نياز به نيروي متخصص، طبق هماهنگي به عمل آمده آن دسته از نيروهای اتش نشانی شهرداری كه شرايط لازم برای شركت در آزمون استخدامي داشتند در آزمون ها شرکت کردند که متاسفانه هيچكدام از نیروهای کنونی، موفق به قبولي در اين آزمون نشدند.

با وجود پیگیری های مکرر از سوی شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي فعلی آتش نشاني، به دلیل برگزاری آزمون سراسری، این امکان فراهم نشد و نیروهای آتش نشانی باید صرفا در قالب این آزمون به مانند بسیاری از آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی، اقدام می کردند.

آزمون های استخدامی سراسری بر اساس قانون، هیچ منعی برای جذب نیروی خارج از شهر و شهرستان در دستگاه های اجرایی ندارد و فقط امتیازات خاص ایثارگری لحاظ می شود لذا شهرداری و شورای شهر جم امکان دخالت در نوع گزینش نیروهای استخدامی نداشته اند و همه نیروها باید بر اساس توانایی علمی و تخصص های فنی و عملی با سایر داوطلبان، رقابت کنند.

بدیهی است شهرداري جم هيچگونه تصميمي برای اخراج نيروهای کنونی شاغل در آتش نشاني ندارد و نیروهای مازاد، بر اساس تجربه وتخصص و نیاز شهرداری، در واحدهای دیگر بکار گرفته خواهند شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم