به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر جم: توجه به فرهنگ، هنر و زنده نگه‌داشتن آیین و رسوم هر منطقه در کنار خدمات عمرانی میتواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه هر شهر داشته باشد.

شهر و شهرستان جم با توجه به تاریخ، فرهنگ، آیین و رسوم غنی خود، فاقد موزه و محلی در خور نام و جایگاه فرهنگ و تاریخ خود بود، شهرداری و شورای اسلامی شهر جم با نگاه مثبت و در راستای توجه به مفاهیم فرهنگی، تاریخی و معرفی فرهنگ و رسوم بومی و حفظ و نگه‌داری آن، اقدام به جانمایی، طراحی و احداث موزه مردم شناسی، تاریخ و فرهنگ جم کرده است.

این موزه در کنار حمام تاریخی محمد علی خان پریشان، به مساحت ۶۵۰ متر مربع طی هفته های گذشته عملیات اجرایی آن آغاز و احداث آن با روند خوبی در حال پیشرفت می‌باشد.

هم‌اکنون عملیات خاک‌برداری، بتن‌مگر، آلماتور‌بندی و قالب بندی آن به اتمام رسیده است و طی روزهای آینده آماده بتن‌ریزی فونداسیون می‌باشد.

با پایان عملیات اجرایی احداث موزه، شهر و شهرستان جم صاحب موزه بزرگ و فاخر جهت حفظ ارزش‌های فرهنگی، بومی و تاریخی خود خواهد شد.