به گزارش روبط عمومي شهرداري جم، درپي مطالبه مردمي مشكل روشنايي خيابان چمرو رفع شد.

لازم به ذكر است اين خيابان كه محيطي مناسب براي ورزش و پياده روي خانوادها مي باشد توسط شهرداري روشن شد.

تأمین روشنایی معابر امری مهم و ضروری است که این اقدامات با هدف زیباسازی سیما و منظر شهری، تأمین نور مناسب و روشنایی خیابان‌ها و معابر در شب انجام می شود