🔹بزرگترين اشتباه ما در مورد مطرح كردن خواسته هايي است كه از قبل و امروز داريم.

▫️براي مثال مطالبه امروز ما توسعه و تجهيز بيمارستان است در حالي كه ما بايد مطالبه خود را به احداث بيمارستان بزرگ و در خور شان مردم با تمام امكانات و تخصص‌ها بكشانيم.

▫️مطالبات كلان و مهم براي ما از اهميت بالايي برخوردار است چرا اكنون در كرمان صنعت مس تيم هاي زياد و بدون مشكل دارد ولي باشگاه پارس جنوبي با وجود صنايع مهم منطقه با چالش روبه روست.

▫️مطالبه گری ما در شان نیازهای ما نیست و تا وقتی در این حد مطالبه گر باشیم مشکلات و مسائل ما برطرف نخواهد شد.