تداوم اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر جم جهت رفع چالش‌های ترافیک شهری

 

🔹 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: یکی از برنامه‌های ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر جم در راستای سبک‌سازی حجم ترافیک و روان‌سازی تردد؛ ایجاد معابر جدید، اصلاح، بهسازی و ترمیم مسیر‌ها می‌باشد.

▫️ در همین راستا و به منظور تسهیل در تردد و کاهش بار ترافیک شهری؛ عملیات اجرایی احداث خیابان ۱۶ متری و اتصال آن به خیابان‌های چمرو و شیخ راستین از امروز توسط شهرداری جم آغاز شد.

▪️ این خیابان با توجه به احداث دو مدرسه و افتتاح آنها در سال تحصیلی جدید در محدوده آن، ضمن جذب بار ترافیکی مسیرهای منتهی به آن از سمت خیابان امام خمینی به عنوان معبر اصلی، کمک شایانی به رفع مشکل ترافیکی و روان‌سازی تردد در این بخش از شهر خواهد نمود.

🔻 گفتنی است شهرداری جم در راستای تکمیل رینگ شهری و تسهیل در تردد و عبور و مرور به صورت همزمان احداث خیابان ۱۸ متری در محله فرودگاه را در دست احداث دارد، و طی ماه‌های آینده طرح های متعدد ترافیکی، بهسازی و تملک ارضی و احداث مسیرهای جدید در محلات مختلف شهر در دستور کار خود قرار داده است.