به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: به منظور تسریع در روند تکمیل بازگشایی، تعریض و بهسازی ورودی اسلام آباد، عملیات اجرایی توسعه و عریض نمودن پل ورودی این محله با توجه به اینکه عرض بلوار ورودی پس از پایان بهسازی از عرض پل بیشتر خواهد شد؛ پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار، آغاز شده است.

عملیات توسعه پل ورودی اسلام آباد هم‌زمان با تکمیل و بهسازی مسیر تعریض شده سبب تسریع در تکمیل و آماده سازی این ورودی مهم و پرتردد خواهد شد.