در مسیر تحقق وعده‌ها، محقق شد؛ گره‌گشایی از معضل ترافیکی ورودی محله اسلام‌آباد

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: وضعیت نابسامان ورودی محله اسلام آباد و عرض کم این مسیر ضمن ایجاد تصادفات، سبب بروز مشکلات متعدد ترافیکی و نارضایتی جمع کثیری از مردم شده بود.

شهرداری وشورای اسلامی شهر جم با علم به این موضوع و در ادامه گره‌گشایی از معضلات ترافیکی شهر؛ ضمن رایزنی متعدد با مالکین مجاور ورودی محله اسلام آباد و توافق با آنان، از امروز اقدام به تعریض و آزاد‌سازی این ورودی پرتردد و مهم شهر کرده است.

شهرداری و شورای اسلامی شهر ضمن تعریض این ورودی، با برگزاری مناقصه پل ورودی این محله نیز عریض و توسعه می‌دهد.

اصلاح ورودی اسلام آباد یکی از مطالبات بحق مردم محله اسلام آباد بود که بعد از سال‌ها با پیگیری شهرداری و شورای اسلامی شهر و همکاری مسئولانه مالکین مجاور محقق گردید، با پایان عملیات تعریض این ورودی یکی دیگر از معضلات مهم ترافیکی و ساماندهی ورودی‌های شهر با پیگیری‌های مجدانه شهرداری و شورای اسلامی دور ششم شهر جم به سرانجام می‌رسد.