شهردار جم:

مجتمع فرهنگي هنري شهرجم بر اساس برنامه زمان بندي در حال اجراست

به گزارش روابط عمومي شهرداري جم، صدراله حيدري شهردار جم به همراه اكسير رييس شوراي اسلامي شهر صبح امروز از روند اماده سازي پروژه مجتمع فرهنگي و هنري شهرجم بازديد ميداني كردند.

شهردار جم گفت: پروژه فرهنگسراي شهرجم بر اساس برنامه زمان بندي در حال اجراست و تا به امروز براساس برنامه زمان بندي مشخص شده عمليات اجرايي اين پروژه پيشرفت داشته است.

حيدري با اشاره به اينكه اين پروژه يكي از پروژه هاي مهم و زيرساختي شهر جم مي باشد افزود: قطعا با افتتاح و بهره برداري از اين پروژه بخش زيادي از مشكلات انجمن ها و برنامه هاي فرهنگي شهر جم برطرف خواهد شد.

شهردار جم با اشاره به طراحي منحصربه فرد اين پروژه اضافه كرد: از انجايي كه اين پروژه يكي از پروژه هاي مهم شهرداري مي باشد در زمينه هاي طراحي از مشاورين و طراحان بنام و مهم كشوري استفاده كرده ايم.

حيدري افزود: از پيمانكار اين پروژه قبل از شروع عمليات اجرايي يك برنامه زمان بندي مشخص خواسته ايم تا پروژه بر اساس همان برنامه عمليات ان اجرا شود كه امروز شاهد ان هستيم كه بر اساس جدول زمان بندي پروژه پيشرفت فيزيكي دارد.