لباس محلی زنان جمي

زن آفریده پروردگار بلند مرتبه و یکی از مظاهر زیبایی خلقت است. لباس زن علاوه بر اینکه وسیله پوشش بدن از دید نامحرمان و محفوظ ماندن از سرما و گرما است، یکی از عناصر مکمل زیبایی زن نیز بوده و به مراتب از نظر پیچیدگی بر لباس مردان تقدم داشته و حائز جنبه‌های زیبایی‌شناسانه بیشتری است که نشان آراستگی، سلیقه و علایق نیز هست .

شهرستان جـم به خاطر برخورداری از طبیعتی زیبا و بکر، علاوه بر زیبایی‌های طبیعی ، از جلوه‌ای خاص در پوشاک زنان این دیار نیز برخوردار است.

لباس محلی زنان ازجمله جذابیت‌های شهرستان جم بشمار می آید، طوری که هر تازه واردی به این شهرستان در همان نگاه اول متوجه این جلوه‌های رنگین می‌شود .

زنان شهرستان جم از جمله زنان ایرانی هستند که هنوز به پوشاک سنتی و محلی خود پایبند بوده و از آنها در بیشتر اوقات بخصوص در جشن‌ها و مجالس عروسی استفاده می‌کنند .

پوشش وحجاب کامل و تنوع رنگ‌ها و پارچه ها، جلوه خاصی به لباس محلی زنان در این شهرستان داده است .

از جمله نکات قابل توجه این است که پایبندی به استفاده از لباس محلی حتی در میان زنان شهرنشین این شهرستان علاوه بر زنان روستایی دیده می شود و با قدم زدن درروستاهای این شهرستان این موضوع به خوبی مشاهده می شود.

لباس محلی وسنتی زنان شهرستان جم از سه بخش اصلی سرپوش، بالاتنه وپایین تنه تشکیل شده است که مجموع این سه بخش، پوشش کاملی را برای زنان به همراه دارد .

بخش بالاتنه لباس محلی زنان شهرستان جـــم، همان پیراهن یا جامه است که شامل یک پارچه دو متری می‌باشد و از زیر گردن تا پايين دامن زنان را می‌پوشاند.

این پیراهن ردا مانند ، دارای آستین و سرآستین است .

بخش پایین این لباس‌ها که به عبارتی زیباترین ب