به گزارش روابط عمومي شهرداري جم،عبدالحسين اكسير رييس شوراي اسلامي شهرجم گفت: در اين شرايط كرونايي كه بسياري از فعاليت ها به صورت مجازي دنبال مي شود مردم بيش از هر زمان حق دارند به تلفن و اينترنت با كيفيت دسترسي داشته باشند اما هنوز در شهر جم اين مشكل برطرف نشده است و مخابرات استان و شهرستان جم می بایست پاسخگوی این اهمال کاری خود باشند.

 اكسير خاطر نشان ساخت :اداره مخابرات شهرستان عليرغم همكاري هاي شهرداري و شوراي اسلامي نسبت به توسعه پروژه فيبر نوري خود و پاره پاره كردن خيابان هاي شهر،نتوانسته است خدمات مطلوبي به مردم ارائه دهد.

رييس شوراي اسلامي شهر جم افزود:،متاسفانه مخابرات در این مورد بسیار کم کاری و بی لطفی دارد ، نیمی از خیابان‌های اصلی شهر تخریب كرده است و قرار بود بر اساس توافق نسبت به  پرداخت خسارت و مرمت  اقدام کند ولی متاسفانه تا امروز به تعهداتش عمل نکرده و تلاش دارد گناه ناتواني خویش به گردن شورا و شهرداری بیندازد در حالی که دستگاههای حفار مکلفند قبل از شروع کار هفتاد و پنج درصد خسارات به شهرداری بپردازند ولی مخابرات خود را تافته جدا بافته میداند و به شهر و مردم ستم مي كند.

اكسير اضافه كرد: شهرداری یکی از وظایفش حفظ اموال عمومی مثل خیابان‌ها و غیره می باشد؛ اگر هر دستگاهی بخواهد بی حساب و کتاب بر پیکره ی شهر تخریب و خسارت وارد کند و پایبند به قانون هم نباشد ظرف کوتاهی شهر به یک مخروبه تبدیل میشود و متاسفانه مخابرات اصلا نسبت به تعهدش پایبند نیست در حالی که تا حالا باارفاق کار کرده و خیلی هم اغماض شده است.

وي گفت : مسئولان اين اداره در شهر و استان وظیفه دارند در شرايط فعلي كه مردم بيش از هر زماني به تلفن وشبكه  اينترنت با كيفيت نياز دارند همت مضاعفي از خود نشان دهند و اگر طبق قانون و تعهدي كه دارند یک قدم بر دارند شهرداری وشوراي شهر ده قدم با توسعه طرح هاي مخابراتي شهر همراهي مي كند./کانال توسعه وجامعه جم