🔹 رئیس شورای اسلامی شهر جم در سفر به بوشهر با دکتر اسماعیلی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان دیدار و گفتگو کرد.
🔹سجادی در این نشست ضمن اعلام آمادگی شهرداری و شورا برای همکاری با مدیریت درمان ، از تلاش مجدانه مدیر درمان تأمین اجتماعی استان برای تجهیز و افتتاح ساختمان درمانگاه سطح یک تأمین اجتماعی تشکر کرد و با توجه به اهمیت این درمانگاه برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی، خواستار تسریع در بهره برداری و افتتاح ساختمان و نیز پیگیریِ تخصیص و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز در درمانگاه مذکور شد.
🔹در این دیدار دکتر اسماعیلی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان از عزم و اهتمام مدیریت درمان برای افتتاح ساختمان درمانگاه خبر داد و افزود : تجهیزات مورد نیاز برای درمانگاه جم ارسال گردیده و به زودی شاهد افتتاح این مرکز درمانی خواهیم بود.
🔹 مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گفت : بومی گزینی از سیاست های ما در مقوله جذب نیروی مورد نیاز برای درمانگاه تأمین اجتماعی جم و سایر مراکز درمانی استان می باشد .