تلاش برای توسعه، تحقق وعده‌ها، رضایت شهروندی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: وضعیت نابسامان ورودی مهم و پرتردد محله اسلام آباد و عرض کم این مسیر ضمن ایجاد تصادفات، سبب بروز مشکلات متعدد ترافیکی و نارضایتی جمع کثیری از مردم شده بود.

شهرداری وشورای اسلامی شهر جم در ادامه گره‌گشایی از معضلات ترافیکی شهر؛ طی هفته های گذشته اقدام به تعریض این ورودی و به صورت همزمان عملیات توسعه و عریض کردن پل ورودی این محله با توجه به اینکه عرض بلوار ورودی پس از پایان بهسازی از عرض پل بیشتر خواهد شد؛ کرده است.
هم اکنون عملیات بتن ریزی سقف پل ورودی در حال انجام است، تا با اتمام توسعه پل ورودی و بهسازی و تکمیل بلوار محله اسلام آباد شاهد رفع یکی از دغدغه های مهم شهروندان و مشکل بزرگ ترافیکی در یکی از ورودی های مهم شهر جم باشیم.

شایان ذکر است اعتبار تکمیل و توسعه بلوار و پل ورودی محله اسلام آباد نزدیک به ۴.۵ میلیارد تومان می‌باشد.