🔹یکی از مهمترين كمك رسانه‌ها به شهرداری‌ها، آشنايی شهروندان با وظايف شهرداریهاست.

▫️ما در اين دوره شورای شهر تاكنون ١٠ نرم افزار طراحی كرده ايم كه موجب كم شدن مراجعات به شهرداری شده است. چند نرم‌افزار ديگر نيز در حال طراحی می‌باشد تا ضمن کاهش مراجعات به شهروندان بتوان در کوتاه‌ترین زمان پیگیر درخواست‌ها باشند.

▫️مديريت پسماند نيز نيازمند مطالعه جامع بود كه بخشی انجام شد. اتفاق بسيار خوبی شكل گرفته و بررسی‌های خوبی نيز انجام شده كه بسيار اميدواريم به سرانجام برسد.

🔹مهمترين معضل ما، عدم يكپارچه بودن مدیریت نفت بخصوص در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و خدمات به مناطق پیرامونی صنعت است. تا مطالبات ما كلان و يكپارچه نشود و مشخص نشود از چه نهادی بايد مطالبه‌گری كنيم، وضعيت به همين شكل خواهد ماند.

▫️بحران آب، كمبود فضای آموزشی و … حاصل عدم وجود همين مدیریت يكپارچه نفت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.
▫️ما در شهر جم آثار مربوط به دوره قاجار داریم که در محدوده حمام محمدعلی‌ خان پریشان و آرامگاه فاضل جمی قرار دارد که لزوم حفظ و حراست از این آثار دیده می‌شد که با انجام طرح مطالعاتی اقدام به جداره‌سازی و ترمیم بافت قدیم شهر و احیای حمام و … نموده‌ایم که با سرعت مطلوبی در حال انجام است و بخش‌هایی هم در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.