نائب رييس شوراي اسلامي شهرجم:

دنبال سهم خواهي در تيم نباشيم/ همه در كنار هم براي موفقيت تيم پارس و اعتلاي نام جم تلاش كنيم

به گزارش روابط عمومي شهرداری جم ، نشست هم انديشي كمك به تيم فوتبال پارس جنوبي جم به همت كميسيون ورزش شوراي اسلامي شهر جم و با حضور اعضاي شورا، مديرعامل باشگاه ، كانون هواداران و فعالين اجتماعي در سالن جلسات شهرداري جم برگزار شد.

علي پريشان نائب رييس شوراي اسلامي شهر جم در اين نشست ابتدا به اقدامات و پيگيري هاي اعضاي شوراي اسلامي شهر در راستاي حل مشكلات تيم پارس جنوبي جم و حضور قدرتنمند در ليگ نوزدهم اشاره كرد و افزود ؛ هفته گذشته با حضور شوراهاي شهرهاي ريز و انارستان، بخش مركزي و بخش ريز و شوراي شهرستان جلسه برگزار و الويت همه ي حاضرين در جلسه رفع مشكلات تيم پارس بود.

پريشان اضافه كرد به اتفاق همه ي شورا جلسه اي با فرماندار و اعضاي شوراي تامين شهرستان گرفته شد و خواسته ي مردم كه همان حل مشكلات تسم پارس جنوبي جم بود انعكاس داده شد.

نائب رييس شوراي اسلامي شهر جم خاطر نشان ساخت تا دنبال سهم خواهي و تخريب ديگران باشيم راه به جايي نخواهيم برد و بايد قدردان زحمات همه ي كساني كه براي موفقيت تيم تلاش كرده اند باشيم و با اتحاد و همدلي در كنار هم براي سربلندي نام جم تلاش كنيم.

پريشان در خصوص انقاد از كادر فني تيم پارس جنوبي جم گفت : كادر فني تيم پارس جم ودر راس ان مهدي تارتار براي اين تيم زحمات زيادي كشيده اند و تلاش انها قابل تقدير است.

وي افزود قطعا حضور قدرتنمند تيم پارس در هر دو جبهه نيازمند منابع مالي بسياري مي باشد و حضور قدرتمند در جام حذفي هزينه هاي باشگاه را دوچندان خواهد كرد و همچنين اكثر تيم هاي باسابقه و خوب نيز در همان ابتداي راه از جام حذفي كنار مي روند.

پريشان همچنين با اشاره به هبه نمودن تيم در زمان مهندس اسلامي مديرعامل وقت شركت پالايش گاز فجر جم افزود : دوستاني كه امروز به اسلامي جهت هبه نمودن تيم خرده ميگرند و انتقاد ميكند به نظرم بهترين كار ممكن واگذاري تيم به منطقه ويژه بود چرا كه باتوجه با شرايط امروز شركت پالايش گاز فجر جم ونگاه مديران اين شركت اگر اين تيم هنوز در اختيار انها بود اكنون اثري از ان نبود .