به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: فرهنگ‌سازی اجتماعی و آگاهی‌فردی می‌تواند نقش بسزایی در حفظ سلامت جامعه و ارتقاء فرهنگ شهروندی داشته باشد و یکی از رسالت‌های شهرداری‌ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شد.

مسولیت پذیری افراد جامعه می‌تواند به کمک مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر جم در ساخت و مدیریت شهری شایسته شهروندان جم یاری نماید.

در همین راستا شهرداری جم اقدام به نصب بنرهای مختلف آموزش شهروندی در حوزه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر نموده است.