🔺به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم‌، سید خلیل حسین زاده شهردار جم‌‌، از نصب بنر‌های اطلاع رسانی و آموزش فرهنگ شهروندی در سطح شهر جم خبر داد.

🔺وی افزود: فرهنگ‌ سازی اجتماعی و آگاهی فردی‌، می‌تواند نقش بسزایی در حفظ سلامت جامعه و ارتقا فرهنگ شهروندی داشته باشد.

🔺حسین زاده ادامه داد: مسولیت پذیری افراد جامعه می‌تواند به کمک مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر جم در ساخت و مدیریت‌‌ شهری شایسته شهروندان جم یاری نماید.