پارك هاي جم ضدعفوني شد/عمليات ضدعفوني اماكن شلوغ شهرجم دردستور كار شهرداري

به گزارش روابط عمومي شهرداري جم عملیات میکروب کشی و ویروس زدایی در تمام پارک های جم اجرایی شده و با سرعت در حالانجام است.

شهردارجم  اظهار داشت: برهمین اساس  میکروب زدایی و ضدعفونی مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و وسایل بازی پارک‌های سطحشهر و سرویس بهداشتی ها با دقت و سرعت انجام می شود تا مردم در این مکان های عمومی با هیچ مشکلی مواجه نشوند.

 حيدري در خصوص اقدامات شهرداري جم در مقابله با شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامتی شهروندان، گفت:  حفظ سلامت کودکانوخانواده ها ازاهمیت ویژه ای برخورداراست ودراین راستا مجموعه مدیریت شهری جم با پشتکارو تمام امکانات به منظور پیشگیری ازانتشار ویروس کرونا با  اولویت اماکن و فضاهای عمومی به میدان آمده و ضدعفونی کردن شهر را در دستور کار خود قرار داده است.

شهردار جم با دعوت از مردم برای رعایت اصول بهداشت فردی و عمومی و پرهیز از ترددهای غیر ضرور در سطح شهر و اماکن عمومیدراین مقطع، یادآور شد: برنامه ریزی برای  استمرار ضدعفونی تمام پارک ها و اماكن عمومي دراولویت کاری شهرداري  قرار گرفته و  تیم ها به صورت روزانه نسبت به ضدعفونی وسایل بازی کودکان و ست های ورزشی آنها و رفع آلودگی های احتمالی اقدام می کنند.