بر مدار سازندگی

اقدامات ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر جم در احداث و آسفالت معابر شهری با حجم ۱۸ هزار متر مربع آسفالت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: استاندارد‌سازی و احداث معابر جدید از مهم‌ترین اولویت‌های شهری جهت ارائه خدمات و تردد محسوب شده و سبب کاهش بارترافیک، تسهیل در تردد و کاهش تصادفات شهری می‌شود.

با توجه به رشد روز افزون جمعیت؛ توسعه و احداث معابر در شهر جم، بیش‌ از پیش احساس می شود.

بر همین اساس شهرداری و شورای اسلامی دوره ششم شهر جم از بدو شروع فعالیت اقدام به احداث، توسعه و آسفالت معابر متعدد در سطح شهر کرده است.
در همین راستا با انجام زیرسازی طی هفته های آینده 3 خیابان جدید و توسعه یک بلوار و 5 کوچه خاکی در سطح شهر با حجم آسفالت ۱۸ هزار متر مربع آسفالت، عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

این معابر شامل خیابان 16 متری جنب محدوده مشهور به باغ چمرو، خیابان 12 متری ساحلی در محله اسلام آباد، خیابان 18 متری ساحلی در محله فرودگاه، توسعه فاز نخست بلوار امام علی در محله اسلام‌آباد، 4 کوچه خاکی در محله اسلام آباد و یک کوچه خاکی در محله ولیعصر می‌باشد که با اتمام زیرسازی‌ها به زودی طی هفته های آینده آسفالت خواهند شد.

این حجم بزرگ آسفالت معابر نشان از عزم جدی شهرداری و شورای دوره ششم شهر در تحقق وعده‌ها، توسعه متوازن و رفع نیازهای تردد شهری دارد.

شایان ذکر است برنامه های شهرداری و شورای شهر جم در تقویت و توسعه زیرساخت‌های معابر تا پایان سال تداوم خواهد یافت.