????جم در مسير توسعه و پيشرفت????

????گزارش تصويري از روند اماده سازي فاز دوم پارك چگاسه و سالن امفي تئاتر روباز

????سالن امفي تئاتر روباز پارك چگاسه به ظرفيت ١٢٠٠ نفر بيش از ٩٥ درصد پيشرفت فيزيكي دارد .

????فاز دوم پارگ چگاسه نيز با اجراي ابشار ها، فضاي سبز، فضاي نشيمن، نصب الاچيق ها و سنگ فرش پياده رو ها باسرعت مطلوبي در حال اجراست.

????فاز دوم پارك چگاسه به مساحت ده هزار مترمربع با اعتبار١٥ ميليارد ريال در حال اجراست.