به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جم: شهرداری تهران در اقدامی شایسته یک خیابان را به نام شاعر و عالم برجسته جم، فاضل جمی نامگذاری نمود.

رئيس شورای اسلامی شهر جم طی نامه‌ای به عنوان رئیس شورای شهر تهران مراتب تقدیر خود را از این اقدام شایسته ابراز کرد .