آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای بلوار کامران

توسط |2022-05-05T13:34:35+04:3015 اردیبهشت 1401|مناقصه و مزايده|

🔹در سامانه ستاد به شماره فراخوان۲۰۰۱۰۹۰۴۴۰۰۰۰۰۰۷ نوبت اول- ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ نوبت دوم - ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ 🔹سازمان مناقصه گزار: شهرداری جم 🔹موضوع مناقصه: *اجرای بلوار کامران* 🔹برآورد اولیه موضوع مناقصه: ۲۰/۶۴۶/۴۵۶/۷۵۹ ریال 🔹نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ ۱/۰۳۲/۳۲۲/۸۳۷ ریال به حساب 3100004700009 به نام شهرداری جم نزد بانک

آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای کف سازی و جداره‌های بافت قدیم شهر جم

توسط |2022-05-05T12:47:59+04:3015 اردیبهشت 1401|اخبار, شهر جم, شوراي اسلامي شهر, مناقصه و مزايده|

🔹در سامانه ستاد به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۰۴۴۰۰۰۰۰۰۸ نوبت‌اول- ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ نوبت‌دوم - ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ 🔹سازمان مناقصه گزار: شهرداری جم 🔹موضوع مناقصه: *اجرای کف سازی و جداره های بافت قدیم شهر جم* 🔹برآورد اولیه موضوع مناقصه: ۳۹/۰۷۵/۲۶۷/۹۴۶ ریال 🔹نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ ۱/۹۵۳/۷۶۳/۳۹۷ ریال به حساب 3100004700009

آگهی فراخوان مناقصه عمومی/احداث پارک خاطره در سامانه ستاد

توسط |2022-04-23T06:43:51+04:303 اردیبهشت 1401|اخبار, شهر جم, شوراي اسلامي شهر, مناقصه و مزايده|

    نوبت اول- ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ نوبت دوم - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ 🔹سازمان مناقصه گزار: شهرداری جم 🔹نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای 🔹موضوع مناقصه: احداث پارک خاطره 🔹برآورد اولیه موضوع مناقصه: ۳۳/۱۷۲/۵۲۵/۸۱۵ریال 🔹نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به ۱/۶۵۸/۶۲۶/۲۹۰ ریال به حساب 3100004700009به نام شهرداری جم نزد بانک

آگهی فراخوان مناقصه عمومی “نگهداری و توسعه فضای سبز شهر جم

توسط |2020-06-08T16:54:42+04:3019 خرداد 1399|اخبار, اسلایدر, مناقصه و مزايده|

گهی فراخوان مناقصه عمومی "نگهداری و توسعه فضای سبز شهر جم"

آگهی فراخوان مناقصه عمومی “خدمات شهری شهر جم”

توسط |2020-06-08T16:51:50+04:3019 خرداد 1399|اسلایدر, تازه های خدمات شهری, مناقصه و مزايده|

آگهی فراخوان مناقصه عمومی "خدمات شهری شهر جم"منتشر شد.

آگهی فراخوان مزایده عمومی مدیریت و ونگهداری محل دفن زباله شهرداری جم نوبت اول + تصویر فراخوان

توسط |2020-02-04T22:55:21+03:3015 بهمن 1398|اخبار, مناقصه و مزايده|

1- سازمان مزایده گزار: شهرداری جم 2- نوع مزایده: مزایده عمومی یک مرحله ای 3- موضوع مزایده: مدیریت و ونگهداری محل دفن زباله شهرداری جم 4- برآورد اولیه موضوع مزایده: 360.000.000ریال 5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به مبلغ 18.000.000 ریال به حساب 3100004700009بنام شهرداری جم نزد

آگهي فراخوان مناقصه عمومي اجراي سنگ جدول بلوار شهيد بهشتي

توسط |2019-09-04T09:56:55+04:3013 شهریور 1398|اخبار, مناقصه و مزايده|

به گزارش روابط عمومي شهرداري جم اگهي فراخوان مناقصه عمومي نوبت اول فراخوان مناقصه عمومي اجراي سنگ جدول بلوار شهيد بهشتي منتشر شد. متقاضيان مي تواند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اگاهي از شرايط عمومي پيمان به كانال روابط عمومي شهرداري يا به ادرس www.jamcity.irمراجعه فرمايند. لازم به ذكر است زمان بازگشايي اسنادمناقصه دوشنبه اول

آگهي فراخوان مناقصه عمومي احداث ديوار حفاظتي مسيل هاي درون شهري

توسط |2019-09-04T09:50:54+04:3013 شهریور 1398|اخبار, مناقصه و مزايده|

آگهي فراخوان مناقصه عمومي احداث ديوار حفاظتي مسيل هاي درون شهري (٨٠هكتاري) به گزارش روابط عمومي شهرداري جم اگهي فراخوان مناقصه عمومي نوبت اول فراخوان مناقصه عمومي احداث ديوارهاي حفاظتي مسيل هاي درون شهري (٨٠ هكتاري ) منتشر شد. متقاضيان مي تواند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اگاهي از شرايط عمومي پيمان به كانال روابط

آگهی فراخوان مزایده عمومی نوبت اول مدیریت و بهره برداری مجموعه بازارچه شهرداری جم

توسط |2019-07-04T14:48:42+04:3013 تیر 1398|مناقصه و مزايده|

OLYMPUS DIGITAL CAMERA