رئیس شورای اسلامی شهر جم: در کوتاه مدت، اولویت شورا و شهرداری اتمام پروژه های نیمه تمام شهرداری است.

توسط