مجموعه قوانین شهرداری

شهروند عزیز؛
شهرداری جم به منظور آگاهی همشهریان محترم از قوانین و مقررات مربوط به شهرداری اقدام به تدوین و انتشار مجموعه قوانین ذیل نموده است. لذا جهت تسهیل در استفاده شهروندان گرامی، مجموعه قوانین فوق را به صورت کتاب الکترونیکی تهیه و در این درگاه قابل دسترس همگان قرار داده است.

(منبع وب سايت شهرداري شيراز)

فهرست مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری  
قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با آخرین اصلاحات و الحاقات  
قوانین و مقررات عمومی  
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها  
قانون اصلاح توسعه معابر  
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ در خصوص ماده ۲۴  
قانون نوسازی و عمران شهری  
قانون برگزاری مناقصات  
قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی  
قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی  
قانون استفساریه ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری  
قانون اصلاح ماده ۲۰ مکرر آئین نامه مالی شهرداریها  
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری