اداره – سازمان تلفن آدرس
آتش نشانی 125 خیابان آیت اله محسنی جمی
اتفاقات آب   بلوار انقلاب
اتفاقات برق 121 بلوار ولیعصر روبرو شهرک تندگویان
اتفاقات گاز 194 خیابان فاضل جمی
ارتباطات مردمی روابط عمومی مخابرات 135 خیابان مخابرات
ارتباطات مردمی شهرداری 137 خیابان شهداء
اطلاعات تلفن 118  
اورژانس 115 خیابان آیت اله محسنی جمی
اورژانس اجتماعی 123  
بازرسی اداره کل پست 140  
تاکسی تلفن بی سیم 1816 ابتدای خیابان فاضل جمی
تقویم و ساعات شرعی 192  
حفاظت اطلاعات ناجا 116 بلوار ولیعصر
خرابی تلفن 117  
سازمان هواشناسی 134  
ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان فارس 113  
ستاد خبری اطلاعات سپاه پاسداران 114  
ستاد خبری سازمان بازرسی کل کشور 136  
مبارزه با مواد مخدر 128  
مبارزه با گرانفروشی 124  
مرکز رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری 111  
ندای قرآن 144  
وزارت بهداشت و درمان 149  
وزارت راه 141  
پست تلفنی 193  
پلیس 110 بلوار امام علی(ع)