شرح وظايف حوزه شهردار

 • برنامه ريزي واحدهاي حوزه شهردار براي ايجاد و برقراري نظم و ترتيب و هماهنگي منسجم بين واحدها
 • تنظيم هماهنگي و پاسخگويي جهت برنامه ها، ملاقات، ارتباطات و جلسات شهردار و همچنين ابلاغ دستورات شهردار
 • ابلاغ دستور شهردار به اشخاص و واحدهاي تابعه و پيگيري آنها طبق دستور
 • تنظيم و ارائه پرونده ها، گزارشات، نشريات و مكاتباتي كه شهردار بايد ملاحضه و يا امضا نمايد و ارائه آنها به مراجه ذيربط
 • يادداشت و يادآوري تاريخ تشكيل سمينارها، كنفرانس ها، همايش ها و جلسات و مهيا نمودن سوابق مربوط براي اطلاع و مطالعه قبلي شهردار
 • ارائه گزارش مطالب ضروري و روزانه به شهردار با هماهنگي حوضه هاي زير مجموعه شهردار
 • پاسخ گويي و راهنمايي مراجعين به حوزه شهردار
 • پيگيري در خصوص كليه مكاتبات و موارد ارجاعي از سوي شهردار تا حصول نتيجه لازم
 • رسيدگي و بازديد از فعاليت هاي واحدهاي شهر اري و ارائه گزارش از نقاط قوت و ضعف فعاليت هاي مذكور به شهردار
 • رسيدگي و تحقيق درباره تخلفاتي كه ضمن اجراي فعاليت هاي شهرداري از طرف كاركنان شهرداري و يا اشخاص ديگر صورت مي گيرد
 • تعين و تشخيص نوع تخلف و حدود مسئوليت آن و تهيه گزارش ضمن اضهار نظر صريح براي اتخاذ تصميم توسط مقامات ذيصلاح
 • پيگيري دريافت، بررسي و پاسخگويي به انتقادات و شكايات شهروندان وارائه راهكار
 • انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمان ها، ماشين آلات، تاسيسات شهرداري طبق دستور العمل هاي ابلاغي
 • اسقرار سيستم مناسب براي حراست و نگهداري از پرسنل تاسيسات و مدارك محرمانه
 • برنامه ريزي، ساماندهي، نظارت و هدايت كليه فعاليت ها و اقدامات حراستي
 • كنترل و نظارت و بررسي وضع حراستي دستگاه متبوع و تهيه گزارشات مورد لزوم
 • نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشريفاتي، تبليغاتي و اجراي مراسمات، اطلاع رساني خدمات و آمار فعاليت هاي انجام شده شهرداري
 • حفظ و توسعه عناصر، نام ها و نمادهاي هويت بخش بومي ملي و اسلامي در سيماي شهر
 • انجام امور مختلف تشريفاتي، نظير تهيه و نصب تابلو، پوستر، پرچم، پلاكارد و آگهي درخصوص فعاليت هاي جاري، بر حسب ضوابط اعلام شده
 • تهيه و انتشار بروشورهاي راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور خدمات شهري
 • برگزاري جشن هاي ملي مذهبي، مراسم ها، سخنراني ها
 • جمع آوري اطلاعات مربوط به ايجاد بانك اطلاعاتي و تهيه و تدوين مناسب گزارش فعاليت هاي فصلي و سالانه شهرداري
 • برنامه ريزي براي ارتباط موثر و مستمر مجموعه مديران شهرداري با اقشار مختلف و با رويكردهاي متفاوت مديريت شهري
 • ارائه آماري فعاليت هاي انجام شده شهرداري و انتشار آن به صورت بولتن يا بروشور ماهانه و يا سالانه براي اطلاع عموم و انتشار در رسانه هاي گروهي و جلب همكاري مردم در امور مربوط به شهر با همكاري رسانه هاي گروهي
 • افكار سنجي از شهروندان و ارائه بازخورد در مورد نوع و كيفيت خدمات شهرداري به شهروندان جهت بهره برداري در برنامه هاي ساليانه شهرداري
 • افكار سنجي از كاركنان شهرداري و ارائه بازخورد در مورد سبك مديريت شهرداري جهت بهره برداري در برنامه هاي ارتقاء كارايي منابع انساني
 • پيگيري و تنظيم لوايح دفاعي و ارائه ان به دعاوي و مراجع قانوني ذيربط و دفاع از حقوق حقه شهرداري در مراجعه مذكور
 • بررسي حقوقي كليه قراردا هاي مرتبط با شهرداري و اظهار نظر حقوقي
 • رسيدگي به معضلات حقوقي شهرداري و اعلام نظر مشورتي در موارد ارجاعي
 • بررسي حقوقي كليه قرادادهاي داخلي و خارجي مرتبط با شهرداري و اظهار نظر حقوق در خصوص رعايت و يا عدم رعايت ضوابط و موازين قانوني و عندالزوم حك و اصلاح آن و گزارش به مقام مافوق
 • پيگيري و تنظيم لوايح دفاعي و ارائه آن به دعاوي و مراجع قانوني ذيربط و دفاع از حقوق حقه شهرداري در مراجع مذكور
 • پيگيري و اقدام به ثبت اراضي و املاك متعلق به شهرداري در دفاتر رسمي ثبت اسناد و املاك و تثبيت مالكيت شهرداري بر كليه املاك و مستحدثات متعلق به شهرداري برابر مقررات و تنظيم دفاتر خاص املاك. بررسي و ارزيابي و كارشناسي اراضي و املاك مورد معامله شهراري اعم از خريد و فروش و اجاره و استيجاره و تهيه فهرست مورد نياز در هر طرح
 • اقدام به انجام كيه معاملات ملكي شهرداري در دفاتر اسناد رسمي
 • ثبت دفاتر املاك و اراضي شهرداري و تغييرات آن طبق دستورالعمل هاي صادره و نگهداري آخرين اطلاعات املاك و اراضي متعلق به شهرداري
 • بررسي پرونده هاي تملكي انجام شده از لحاظ صحت عمليات واگذاري معوض و تعيين وضعيت دقيق املاك تخصيص يافته به عنوان معوض و تهيه گزارش موارد تخلف احتمالي
 • اقدام براي تفكيك اراضي اختصاصي شهرداري با اخذ مجوز تغيير كاربري با رعايت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداري
 • اقدام براي ثبت رسمي مالكيت شهرداري بر مستغلات متعلق به شهداري و نگهداري اسناد آنها
 • اقدام در ثبت مشخصات املاك عمومي شهرداري
 • اقدام در بازديد، حفاظت و نگهداري مستمر از اراضي و مستغلات شهرداري و اخطار به متخلفين و برخورد حسب مورد
 • تهيه گزارش عملكرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار
 • انجام ساير وظائف محوله طبق دستور مافوق و ساير وظايف مربوط به شغل

شرح وظايف امور سرمايه انساني و فناوري اطلاعات

 • بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه‌های آموزشی.
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و مقررات مربوط به بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان.
 • نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی.
 • تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالانه بر اساس دستورالعمل ها و آیین نامه ها
 • بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسائل مرتبط جهت مقامات مافوق
 • بررسی، ارتقاء و بروز رسانی امکانات رفاهی، ورزشی، و بازنشستگی کارکنان.
 • مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار فرایندهای بهینه در شهرداری.
 • نظارت در تامين ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.
 • ثبت لوایح کلیه نامه‌های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیون‌های فرعی زیرمجموعه آن.
 • برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، بروز و کارآمد شهرداری.
 • ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک و ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و بروز رسانی مداوم جهت توسعه فناوری اطلاعات شهرداری.
 • تهیه و بروز  نگاه داشتن، شناسنامه تجهیزات رایانه‌ای، تجهیزات شبکه و تجهیزات مرکز تلفن و شناسنامه نرم افزارهای موجود، به منظور ساماندهی
 • اطلاعات تجهیزات موجود در واحد ها.
 • حفظ، نگهداری و پشتیبانی صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive و تجهیزات رایانه‌ای بر اساس استانداردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • عیب یابی و رفع مشکل شبکه‌اي کلیه سیستم‌های رایانه‌ای موجود در مرکز مربوطه (IP و کارت شبکه و…) و تلاش جهت حفظ و نگهداری تجهیزات آن.
 • نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه‌ای و کنترل فنی تجهیزات خریداری شده.
 • تشخیص عيوب سخت افزاری و نرم افزاری سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش های داده شده.
 • پیگیری جهت مکانیزه کردن فرایندها
 • نظارت و پیگیری روند فایل پشتیبان از نرم افزار ها بصورت دوره ای و آرشیو آنها.
 • نظارت بر پیاده سازی نرم افزار های مختلف از جمله نرم افزار اتوماسیون، مالی، اداری و سیستم شهرسازی و راهبری آنها
 • پیاده سازی نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی کوچک.
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به  شهردار.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

شرح وظايف امورمالي و ذيحسابي

 • تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.
 • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب های شهرداری و نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداری.
 • تهیه گزارش‌های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و پيگيري تصویب آنها.
 • نظارت بر کلیه قراردادهای مرتبط با شهرداری.
 • تهیه و تنظیم و ارائه  گزارش های مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از  قبیل تراز آزمایشی ماهانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرت بانکی و غیره.
 • تهیه و تدوین برنامه‌های راهبري، بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت، چشم انداز، راهبرد و برنامه توسعه و شهرداری با مشارکت واحدهاي ذيربط.
 • حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائی‌های منقول و غیر منقول شهرداری.
 • اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها.
 • نظارت بر کنترل ورود و خروج کالا از انبار و نظارت بر موجودی مواد و کالای شهرداری در طي سال.
 • خرید کالا و خدمات در چارچوب معاملات شهرداری.
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار.

شرح وظايف امور درآمد و سرمايه گذاري

 • تهيه و تنظيم تعرفه عوارصي . بهاي خدمات شهرداري و ارائه آن به مراجع ذيصلاح.
 • برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب عوارض شهرداري.
 • اتخاذ تدابير لازم لازم به منظور تشخيص و استيفاي حقوق شهرداري و به حيطه وصول درآمد بدهي معوقه موديان و انجام امور دبيرخانه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري
 • جذب و وصول عوارض و درآمدهاي وصولي و اتخاذ تدابير لازم براي جذب كامل و بموقع آنها در راستاي بودجه مصوب
 • برنامه ريزي، هماهنگي و اتخاذ تدابير براي جذب سرمايه گذاري و جلب مشاركت مردم و اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج استان در جهت توسعه اقتصادي زيرساخت ها و صنعت گردشگري شهر
 • تهيه و جمع آوري اطلاعات جامعه از پروژه هاي مورد سرمايه گذاري
 • بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات بدست امده از پروژه ها از نظر تاثيرات اقتصادي درآمدي
 • فراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغيب و تشويق در امور سمايه گذاري
 • فراهم نمودن بستر مناسب براي رقابت سالم بين سرمايه گذاران جهت انجام سرمايه گذاري
 • تهيه گزارس عملكرد در مقاطع شش ماهه از وظايف محوله و ارائه به شهردار
 • انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

شرح وظايف امور فني و عمراني

 • نظارت و هماهنگي در امور مربوط به طرح هاي عمراني اعم از برنامه هاي جاري شهرداري يا طرح هاي عمراني خاص و زيربنائي
 • بررسي، تعيين خط مشي و پيگيري به منظور تهيه طرح هاي طرافيك و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراكم و احتياجات فعلي آتي.
 • مراقبت در تشكيل كميسيون هاي فني و ايمني و ساير كميسيون هاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري مصوبات و تصميمات متخذه در كميسيون هاي مذكور
 • كنترل و نظارت بر كار پيمانكاران و نظارت در هنگام تحويل زمين به پيمانكار.
 • نظارت بر اجراي كليه طرح ها و پروژه هاي عمراني و انجام امور اماني.
 • بررسي وضع موجود معابر از نظر نوسازي و زيرسازي به منظور پيش بيني در برنامه هاي عمراني.
 • نظارت بر تهيه طرحهاي مربوط به امور فني و ساختماني و زيرسازي و برآورد هزينه هاي مربوط.
 • نظارت بر طرح ها ي مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پياده روها.
 • اقدام در تدوين برنامه زمانبندي پروژه ها و نظارت آنه ها بر اساس برنامه هاي و ارائه گزارش به واحد هاي ذيربط.
 • برنامه ريزي و هماهنگي در كميسيون هاي تحويل موقت و تحويل قطعي پروژه ها و تعمير و نگهداري از پروژه هاي عمراني.
 • نظارت بر نگهداري و نوسازي مستحدثات و همچنين انجام تعميرات ساختمان ها و مستحدثات و تاسيسات متعلق به شهرداري.
 • تشريك مساعي با ارگان هاي ذيربط در حفظ و نگهداري آثار و ابنيه تاريخي منطقه و احياء و بازسازي مراكز فرهنگي سنتي جهت كاربردهاي مورد نياز.

شرح وظايف امور شهرسازي و معماري

 • اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعميرات و پايان كار و پاسخ استعلام در مورد املاك و پيشه وران با توجه به مقررات و دستورالعمل هاي شهرسازي و صنعتي در حد اختيارات تفويض شده مصوب
 • نظارت بر عمليات ساختماني در محدوده و حريم شهر با توجه به مقررات مصوب و دستورالعمل هاي با رعايت مقررات شهرسازي و قانون نظام مهندسي و جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و جلوگيري از سد معابر عمومي و استفاده غير مجاز از پياده روها
 • تعيين ميزان و نحوه تخلفات انجام شده پروانه هاي ساختماني يا ساختمان هاي بدون پروانه توسط مالك و تكميل و ارجاع پرونده متخلف به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و انجام امور دبيرخانه كميسيون مربوطه
 • بررسي و ارزيابي و كارشناسي اراضي و املاك مورد معامله شهرداري اعم از خريد و فروش و اجاره و استيجاره و تهيه فهرست مورد نياز در هر طرح.
 • جلوگيري از توسعه بي رويه شهر.
 • پيگيري و همكاري با دستگاه هاي مرتبط در تهيه طرح هاي توسعه شهري
 • جمع آوري و تحليل آمار و اطلاعات كليه پروژ هاي عمراني و شهرسازي.
 • تهيه گزارش عملكرد در مقاطع شش ماهه از وظايف محوله و ارئه به شهردار.
 • انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

شرح وظايف امور فضاي سبز و خدمات شهري

 •  تشخيص و تعيين نيازهاي شهر در زمينه هاي خدمات شهري و تعيين خط مشي و سياست هاي راهبردي و اجرايي با رعايت صرفه و صلاح شهرداري، محافظت از محيط زيست، حفظ اصول توسعه پايدار در چارچوب سياست هاي كلي استان
 • مطالعه، شناخت و نظارت دقيق و مداوم در حسن اجراي كليه قوانيين، مقررات، ضوابط و استاندارهاي موجود در زمينه هاي خدمات شهري و انتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف
 • رسيدگي و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوري لجن، زباله، نخاله و برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي راهبردي و اجراي مناسب قانون مديريت پسماند در راستاي كاهش توليد پسماند و بهره برداري مناسب و مجدد از پسماندهاي قابل بازيافت با بكارگيري روش هايي نوين
 • لايروبي و نگهداري و پاكسازي جوي و مسيل هاي واقع در محدوده و حريم شهر
 • انجام مطالعات و پيگيري لازم به منظور شناسايي مشكلات و نارسايي هاي موجود و تهيه و تنظيم و ارائه پيشنهاداتي در جهت رفع مشكلات و نارسايي ها به شهردار به منظور انجام اصلاحات لازم با همكاري دستگاها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط با ماموريت در چارچوب سياست هاي شهرداري
 • تهيه شاخص ها واستانداردها و معيارهاي انجام كار و صدور شيوه نامه ها، نظام نامه ها و دستورالعمل هاي فني و اجرايي لازم در زمينه بهره گيري مناسب از ظرفيت بخش خصوصي در خدمات شهري و تهيه برنامه هاي لازم جهت واگذاري امور مرتبط با خدمات شهري در قالب برون سپاري به بخش هاي تعاوني و خصوصي و ارزشيابي و ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي پيمانكاران مجري ماموريت ها و وظايف خدمات شهري
 • جمع آوري و تحليل آمار و اطلاعات كليه پروژه هاي خدمات شهري و مستند سازي و طبقه بندي كليه اسناد، مدارك و گزارشات مرتبط با حوزه فعاليت
 • اخذ مجوزهاي لازم جهت ضابطين خاص قضايي در موضوعات مرتبط با خدمات شهري و كنترل و نظارت عاليه بر عملكرد آنها
 • انجام مطالعات راهبردي در خصوص بكارگري ماشين آلات مدرن در زمينه هاي مختلف خدمات شهري از جمله آتش نشاني، جمع آوري و حمل و نقل و دفع زباله و ضايعات و… همزمان با فرايند مكانيزاسيون خدمات شهري و متناسب با رشد و توسعه تكنولوژي
 • نظارت بر حسن استفاده از وسايل نقليه متوري
 • نظارت بر تاسيسات برقي و مكانيكي پارك ها و اماكن عمومي متعلق به شهرداري
 • برنامه ريزي در زمينه نحوه جلب و جذب مشاركت هاي اجتماعي و مردمي در اجراي امور مرتبط و اجراي برنامه هاي اموزشي جهت شهروندان، نيروهاي انساني فعال در حوزه خدمات شهري و شركت هاي طرف قرارداد در زمينه وظايف محوله و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني در امور خدمات شهري
 • جلوگيري از كار اماكن مزاحم و برخلاف بهداشت و انجام امور دبيرخانه كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري
 • جلوگيري از سد معابر عمومي و استفاده غير مجاز از پياده روها و رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر و اماكن عمومي
 • نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به مراكز عرضه ميوه و تره بار
 • احداث، توسعه، ساماندهي و نظارت بر نحوه اداره امور مربوط به آرامستان هاي شهر
 • كنترل جمعيت سگ هاي ولگرد و ساير حيوانات ناقل بيماري به انسان
 • نگهداري و گسترش فضاي سبز در محدوده و حريم شهر بر اساس معيارها، ضوابط و استانداردهاي موجود با توجه به شرايط اقليمي شهر
 • ساماندهي و زيباسازي فضاهاي شهري از نظر كيفيت هاي محيطي و انتظام بصري، هويت بخشي اسلامي و پاسخگويي به نيازهاي رواني و عاطفي شهروندان با همكاري امور معماري و شهرسازي