توضیحات پروژه

بارگذاري...

بوستان خانواده

پارک بزرگ خانواده با وسعت یک هکتار و با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان در مدت زمان ۶ ماه در محله فرودگاه شهر جم احداث و آماده بهره‌برداری و استفاده شهروندان رسیده است.

جزئیات پروژه

تاریخ پروژه

شهریورماه 1401

پیمانکار

شرکت تجارت الکترونیک آبوا

محل پروژه

تجاری

تصاویر پروژه