توضیحات پروژه

پارک خاطره

پارک خاطره به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در مدت زمان ۵ ماه احداث و آماده بهره‌برداری شهروندان رسیده است.

جزئیات پروژه

تاریخ

25 فروردین 96

مشتری

شهرداری جم

نوع پروژه

بازرگانی

پیمانکار

شهرداری جم

تصاویر پروژه