توضیحات پروژه

بافت قدیم

پروژه جداره سازی و کف‌سازی بافت قدیم شهر در مدت زمان ۶ ماه با اعتبار نزدیک به ۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

جزئیات پروژه

تاریخ

5 اردیبهشت 96

مشتری

شرکت ایرنیک آریا

نوع پروژه

تجاری

پیمانکار

وبسایت پرو استایل