آگهی فراخوان مناقصه عمومی/احداث پارک خاطره در سامانه ستاد

توسط |2022-04-23T06:43:51+04:303 اردیبهشت 1401|اخبار, شهر جم, شوراي اسلامي شهر, مناقصه و مزايده|

    نوبت اول- ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ نوبت دوم - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ 🔹سازمان مناقصه گزار: شهرداری جم 🔹نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای 🔹موضوع مناقصه: احداث پارک خاطره 🔹برآورد اولیه موضوع مناقصه: ۳۳/۱۷۲/۵۲۵/۸۱۵ریال 🔹نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا پرداخت نقدی به ۱/۶۵۸/۶۲۶/۲۹۰ ریال به حساب 3100004700009به نام شهرداری جم نزد بانک