بیلان عملکرد درآمد هزینه شش ماهه دوم سال۱۳۹۹ شهرداری جم منتشر شد.

توسط |2021-10-01T19:14:53+03:3024 خرداد 1400|اخبار|

به گزارش روابط عمومی  شهرداری جم، در اجرای ماده ۷۱ قانون شهرداری ها، شهرداری جم بیلان درآمد هزینه شش ماهه دوم  سال 99 را که به تصویب شورای اسلامی شهررسیده است است جهت اگاهی و اطلاع شهروندان منتشر کرد. شهرداري جم درجهت اطلاع رساني به همشهريان عزيز بيلان شش ماهه دوم  سال 99 جهت اطلاع